Ryggkirurgi - Oslo

Sliter du med vond rygg? Våre erfarne ryggkirurger kan hjelpe deg å finne ut hva som forårsaker plagene, og foreslå en passende behandling for ditt tilfelle. Når det gjelder prolaps (lumbalnivå) har vi offentlig avtale med Helse Sørøst.

Når du har fått time hos oss, blir du undersøkt av en ortoped med spesialkompetanse i innen ryggoperasjoner. Han vil gjennom det du forteller, sin egen undersøkelse av deg og med støtte i røntgenundersøkelser og MR- bilder stille en diagnose.

På bakgrunn av diagnosen foreslås den riktige behandling som  i noen tilfeller er operasjon, som i andre tilfeller består i forskjellige former for fysioterapi og / eller medikamenter.

Om ryggproblemer

Rygglidelser er en av de vanligste sykmeldingsårsaker, og mange pasienter går svært lenge før de får en avklaring på sine plager. Det er en klar sammenheng mellom resultat og hvor lang tid man går sykmeldt; færre kommer i arbeid etter lang tids sykmelding. Det er derfor viktig å få en vurdering så tidlig som mulig for å kunne oppnå et godt resultat.

Som følge av innsnevringer i ryggmargskanalen (”lumbal spinal stenose”), kan det oppstå trykk mot nerver som går til ett eller begge ben. Det samme kan inntreffe ved prolaps, (”utglidd mellomvirvelskive”) eller ved kombinasjoner av begge. Trykk mot en slik nerve kan gi smerter i benet, av og til også det svekket muskelkraft eller nedsatt hudfølelse i samme område. Dette er tilstander som kan opereres ved Aleris.

Hensikt med operasjon

Hensikten med våre operasjoner er å avlaste trykk og dermed gi smertelindring, samt gi mulighet for å gjenvinne tapt muskelkraft og hudfølelse.

Ryggsmerter vil i liten grad påvirkes av operasjonen. Dermed er det kun plager i benet (smerte, nummenhet, redusert muskelkraft eller hudfølelse), som er målet for inngrepet. Smertelindring oppnås oftest nokså umiddelbart, mens det kan ta uker eller måneder å få tilbake muskelkraft og hudfølelse.

Resultatene etter ryggkirurgi er som regel meget gode dersom det er gjort et grundig forarbeid.

Til toppen av siden