Kreftsenter - Oslo

Kreftsenteret er et tilbud om en helhetlig pasientvurdering av spesialister innen en rekke fagfelt.

Som eneste private helseforetak i Norge tilbyr Aleris full kreftutredning. De fleste som mistenker at de har kreft bekymrer seg helt unødig. Uansett er det viktig å få en rask avklaring slik at eventuell behandling kan starte så fort som mulig. Aleris foretar utredninger og diagnostikk på alle typer kreft, og har særskilte kompetansesentra innen prostata-, bryst-, føflekk og tykk- og endetarmskreft. Vi har et team bestående av svært erfarne spesialister og kan skilte med topp moderne utstyr innen billeddiagnostikk. Vi har offentlig avtale på den avanserte kreftundersøkelsen PET/CT.

Det er kort ventetid ved vårt kreftsenter.

Samarbeid

Vi har et tett faglig samarbeid både med offentlige sykehus i Norge, og med Martiniklinikken i Tyskland, en høyspesialisert klinikk for behandling av prostatakreft. På den måten sikrer vi våre pasienter den beste behandlingen med så kort ventetid som mulig, enten i Norge eller i utlandet.

Les mer om tilbudet ved Kreftsenteret her

Jeg vil bli kontaktet

Eller ring oss på  22 54 11 88

Til toppen av siden