Ryggkirurgi - Bergen

Aleris har erfarne og dyktige ryggkirurger som har spesialkompetanse i å vurdere og operere akutte og kroniske ryggsmerter.

Avtale med Helse Vest på spinal stenose - ingen ventetid!

Aleris sykehus i Bergen har avtale med Helse Vest om operasjon av spinal stenose innenfor ordningen Fritt Sykehusvalg og opererer personer fra hele landet.

Det offentlige dekker utgiftene – du betaler kun egenandel for vurdering hos spesialisten samt evt egenandel for dagkirurgisk inngrep.

Når fastlegen har vurdert at du må til spesialist for å vurderes til operasjon, kan du fritt velge hvor du vil opereres. Ønsker du å opereres hos oss, må legen din sende henvisning hit. Ta gjerne med røntgen-/MR-bilder til konsultasjon hvis du har tatt slike.

Når du har fått time hos oss, blir du undersøkt av en nevrokirurg med spesialkompetanse i mikrokirurgiske ryggoperasjoner. Han vil gjennom det du forteller, sin egen undersøkelse av deg og med støtte i røntgenundersøkelser og MR bilder stille en diagnose.

På bakgrunn av diagnosen foreslås den riktige behandling som  i noen tilfeller er operasjon, som i andre tilfeller består i forskjellige former for fysioterapi og / eller medikamenter.

Vi har kun avtale på spinal stenose, andre ryggoperasjoner må bekostes privat, evt. via helseforsikring. 

Om ryggproblemer

Rygglidelser er en av de vanligste årsakene til sykemelding, og mange pasienter går svært lenge før de får en avklaring på sine plager. Det er en klar sammenheng mellom resultat og hvor lang tid man går sykemeldt; færre kommer i arbeid etter lang tids sykemelding. Det er derfor viktig å få en vurdering så tidlig som mulig for å kunne oppnå et godt resultat.

Som følge av innsnevringer i ryggmargskanalen (”lumbal spinal stenose”), kan det oppstå trykk mot nerver som går til ett eller begge ben. Det samme kan inntreffe ved prolaps, (”utglidd mellomvirvelskive”) eller ved kombinasjoner av begge. Trykk mot en slik nerve kan gi smerter i benet, av og til også det svekket muskelkraft eller nedsatt hudfølelse i samme område. Dette er tilstander som kan opereres ved Aleris.

Hensikt med operasjon

Hensikten med våre operasjoner er å avlaste trykk og dermed gi smertelindring, samt gi mulighet for å gjenvinne tapt muskelkraft og hudfølelse.

Ryggsmerter vil i liten grad påvirkes av operasjonen. Dermed er det kun plager i benet (smerte, nummenhet, redusert muskelkraft eller hudfølelse), som er målet for inngrepet. Smertelindring oppnås oftest nokså umiddelbart, mens det kan ta uker eller måneder å få tilbake muskelkraft og hudfølelse.

Resultatene etter ryggkirurgi er som regel meget gode dersom det er gjort et grundig forarbeid.

Bestill time / informasjon

Eller ring oss på 55 59 99 99

Til toppen av siden