Operasjon av grå stær

Grå stær-operasjon er den mest utførte operasjonsmetoden i verden. Den uklare linsen fjernes og en ny, kunstig linse settes inn i øyet. Grå stær kalles også katarakt.

Hva er grå stær?

Linsen i øyet er normalt helt klar. Ved grå stær/katarakt blir denne uklar slik at synet sløres. Operasjon er eneste behandling.  Grå stær er vanligvis et resultat av aldring, men kan også oppstå på grunn av annen sykdom eller skade i øyet.

Forundersøkelse

Før operasjonen blir du kalt inn til forundersøkelse hos legen som skal operere deg. Kontaktlinser må du slutte å bruke 5 dager før du skal til forundersøkelse. Dersom du bruker medisiner er det viktig å skrive dette på egenmeldingsskjemaet du har fått tilsendt. 

Vi anbefaler ikke å kjøre egen bil til undersøkelsen da du får øyendråper som utvider pupillen og slører synet noen timer.

Operasjon

Grå stær-operasjon er den mest utførte operasjonsmetoden i verden. Den uklare linsen fjernes og en ny, kunstig linse settes inn i øyet. 

Operasjon foregår poliklinisk/ dagkirurgisk. Pasienten er 1-2 timer på sykehuset, og mange kan returnere til sine daglige gjøremål innen 24 timer etter operasjon. 

Offentlig avtale

Aleris i Bergen har offentlig avtale på operasjon av grå stær. Det innebærer at du kun betaler egenandel for forundersøkelse, operasjon og etterkontroll.

For å kunne vurderes for operasjon på offentlig avtale må fastlege, øyelege eller optiker sende en henvisning til oss. 

Her kan du lese om ventetidene ved Aleris i Bergen

Bestill time / informasjon

Eller ring oss på 55 59 99 99

Behandlinger

Til toppen av siden