Hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Målet med HPO-tjenester er å forlenge tiden eldre og pleietrengende kan bo hjemme, og for å unngå lengre sykehusopphold etter sykdom og skade.

HPO tilbyr følgende:

Hjemmesykepleie: Dekker grunnleggende behov som stell, medisiner, sårstell, matservering og annet som påvirker fysisk helse. 

Hjemmehjelp: Praktisk hjelp til rengjøring av hjemmet, for de som ikke har helse til å gjøre dette selv; f.eks. vask av kjøkken og bad, gulvvask, støvtørking, støvsuging, etc. 

HPO-tjenester er tilpasset den enkeltes behov. 

Det må søkes om HPO-tjenester hos helseservicekontoret i kommunen – tlf 55081000.

Til toppen av siden