Trygghetsavdeling

Trygghetsavdelingen ligger lokalisert i 1. etg på Risenga bo og omsorgssenter.

Trygghetsavdelingen på Risenga er Asker kommunes tilbud til eldre som føler seg ensomme, eller synes hverdagen er blitt vanskelig. Vi ønsker å gi deg den trygghet, støtte og omsorg du trenger for igjen å kunne mestre hverdagen. Du kan ringe oss døgnet rundt. Du kan være på Trygghetsavdelingen i inntil 14 dager. Det betales en egenandel som inkluderer full pensjon til og med frokost på avreisedagen. 

Det er ikke behov for kommunale vedtak, men den enkelte ringer selv inn. Brukerne må selv ha med seg medisinske forbruksartikler (inkludert egne medisiner). 

Til toppen av siden