Kompetanseutvikling for ansatte

Ansatte på Risenga bo og omsorgssenter har jevnlig internundervisning en gang i uken. Hvert år skrives en kompetanseutviklingsplan med utvalgte fokusområder.

I 2017 er våre fokusområder; Ansattes kompetanse, ernæring, bruk av lyd og musikk, og velfersteknologi.

I tillegg til intern undervisning har vi egne tverrfaglige ressursgrupper, som møtes på tvers av avdelingene, samt avdelingsvise undervisningsprogram etter den enkeltes avdeling behov/ ønsker. 

Til toppen av siden