Fysioterapi og ergoterapeut

Fysioterapeut og ergoterapeut har hovedansvar for sine avdelinger og følger opp beboerne både enkeltvis og i grupper. De er behjelpelige med opptrening, veiledning/ undervisning, bestilling av hjelpemidler med mer.

Til toppen av siden