Brukerrådet

Risenga har et aktivt og engasjert Brukerråd, med både beboere og pårørende som Brukerrådsrepresentanter.

Brukerrådet møtes 4-5 ganger i året og er med på utvikling av virksomhetsplaner, oppfølging av brukerundersøkelser og bidrar i samarbeid med ledelsen på sykehjemmet til utvikling av tjenestetilbudet. Alle beboere og pårørende kan melde inn saker til Brukerrådet som de ønsker tatt opp. Kontaktinformasjon til Brukerrådet finnes i Pårørendeperm på hver avdeling, samt infoskriv på informasjonstavler. Brukerrådet har også en egen postkasse ved resepsjonen.

Til toppen av siden