Region Innlandet

Rus - og psykisk omsorg til voksne

  • Heldøgns omsorgsboliger innenfor områdene psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og demens
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Tjenester til flyktninger

Kontakt oss

Regiondirektør Innlandet
Bjørn Eide
Tlf: 906 85 991

E-post: bjorn.eide@aleris.no

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden