Solberg (Nordstranda)

Avdeling Solberg ligger på Stoa i Arendal. Solberg er langtidsinstitusjon som er godkjent for 9 plasser, fordelt på hovedhuset, underavdeling samt tilknytningsleiligheter.

Solberg/Nordstranda

 

 

 

 

 

 


Solberg har en klart definert målgruppe hvor begrunnelsen for plassering er å finne i barnets adferd. Institusjonen tar imot ungdommer som kvalifiserer til alle målgrupper i målgruppedifferensieringen. Ungdommene som kommer til Solberg har følgelig ikke en ensartet problematikk. Når det gjelder rusmisbruk, forstår vi dette som en form for kommunikasjon, på lik linje med andre adferdsavvik. Det fokuseres på å unngå dramatikk rundt rømming, rusatferd og tilbakefall. Vi har erfart at oppmerksomheten og feil fokus i slike sammenhenger kan opprettholde misbruk, heller enn konstruktivt og planmessig fjerne den. De ansatte på Solberg har kunnskap og kompetanse på området og har spesiell veiledning og opplæring i forhold til denne problematikken. Det tilbys kartlegging/ utredning av ungdommens problematikk og videre behov.

Hovedfokus for alle som kommer til Solberg uavhengig av problematikk er å få på plass en god struktur som vil føre til en forutsigbar og trygg hverdag for ungdommene. Målet er å legge til rette for et godt samarbeid som vil gi et godt grunnlag for læring av nye ferdigheter.

Solberg har underavdelingen Nordstranda til forsterkede plasser/ enetiltak eller akuttplasseringer og innslusing/forvern. Avdelingen er godkjent for 2 plasser.

Kontakt oss for mer info om Solberg

Avdelingsleder 
Gro Ljosland 
Tlf: 404 67 272 
E-post: gro.ljosland@aleris.no

Regiondirektør Sør Arendal
Vidar Aanby
Tlf: 959 36 732

E-post: vidar.aanby@aleris.no

Til toppen av siden