Nygrenda

Avdeling Nygrenda ligger på Vestre Grøm i Grimstad. Avdelingen etablerte seg i nytt hus her juli 2012. Institusjonen er en langtidsinstitusjon som er godkjent for 5 plasser, fordelt på hovedhus og tilknytningsleiligheter.

NygrendaNygrenda er en langtidsinstitusjon for jenter med tilleggsproblematikk innenfor psykiatrien. Nygrenda har gjennom årene tilegnet seg spesiell erfaring og kompetanse på ungdommer med ulike psykiske lidelser i tillegg til målgruppe 1 og 2. De ansatte ved denne avdelingen får veiledning og opplæring i forhold til dette gjennom oppfølging/veiledning av spesialist i psykolog og organisasjonens egen psykiater.

På Nygrenda har man fokus på å skape muligheter for ungdommene og prøver å få til et samarbeid. Nygrenda har årelang erfaring med å legge til rette for alternativ skolegang og har tett samarbeid med lokal grunnskole.

Endringsarbeid tar tid. På Nygrenda har man over år erfart at tilstedeværelse og utholdenhet er like viktig som kunnskap om diagnoser. Tiltaksplanen fra oppdragsgiver er alltid utgangspunkt for vårt arbeid. Med handlingsplanen som verktøy jobber man systematisk og målrettet gjennom blant annet fasemodellen og elementer fra PMTO.

Kontakt oss for mer info om Nygrenda

Avdelingsleder 
Gunn Marit Ravnå 
Tlf: 481 36 713 
E-post: gunn.marit.ravnaa@aleris.no

Regiondirektør Sør Arendal
Vidar Aanby
Tlf: 959 36 732

E-post: vidar.aanby@aleris.no

Til toppen av siden