Flekkerøy

Kaddan og Flekkerøya har tilknytnings- og relasjonsproblematikk som sin hovedmålgruppe. Institusjonenes omsorgs- og behandlingstilbud er rettet mot barn/ungdom som har opplevd avvisning, overgrep og omsorgssvikt.

FlekkerøyKaddan og Flekkerøys  målgruppe har basis i relasjonsvansker, med ulike grader av tilleggsvansker og behandlingsbehov. I denne målgruppen vil det være barn/ungdom som trenger stabil omsorg over tid. For andre kan det være behov for mer spesialisert behandling. Kaddan  og Flekkerøy er eksempler  på institusjoner som ivaretar begge disse behovene. Institusjonene består av mindre spesialiserte enheter som tilbyr tilpasset omsorg og behandling relatert til presenterte tilleggsvansker.

Flekkerøy ligger på Flekkerøya utenfor Kristiansand. Avdelingen er godkjent for 5 plasser Det er 4 plasser i husets hovedetasje,  mens en av plassene er i kjelleretasjen. I denne boenheten er det tilrettelagt for at ungdommen kan få  botrening sammen med personal, eller som tilrettelagt ettervernsopplegg.. Flekkerøy brukes fortrinnsvis til plasseringer fra Oslo Kommune og avdelingen har derfor våken nattevakt.

Kontakt oss for mer info om Kaddan og Flekkerøy

Avdelingsleder 
Reidar Bore 
Tlf: 990 99 010 
E-post: reidar.bore@aleris.no

Regiondirektør Sør Arendal
Vidar Aanby
Tlf: 959 36 732

E-post: vidar.aanby@aleris.no

Til toppen av siden